Metoděj zpět do ČR

Ve spolupráci Ministerstva kultury České republiky a Landeskriminalamt Baden – Württemberg došlo ke ztotožnění sochy sv. Metoděje, která byla odcizena z kostela ve Slatině (Pardubický kraj). Mojí prací  pro MKČR bylo s jistotou určit, že se jedná o ukradenou sochu, která byla nabízená k prodeji právě v Německu.