Služby

Komplexní zajištění odborných posudků a expertíz týkajících se nemovitých a movitých památek. Zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty. Poradenská a konzultační činnost v oblasti památkové péče a umění.

 

Na základě svých zkušeností a studia provádím:

 • Stavebně historické průzkumy
 • Odborné posudky z oboru starožitnosti a výtvarné umění, konzultace
 • Odhady obecných cen v místě a čase obvyklých
 • Tržní ceny movitých památek a starožitností, oceňování pro veškeré účely
 • Aukční zastoupení
 • Posuzované movité předměty jsou detailně dokumentovány včetně UV expertiz pláten
 • Zajišťuji archivní rešerše jednotlivých nemovitostí i celých areálů.
 • Konzultace a poradenství v oblasti výtvarného umění a památkové péče
 • Posudky se snažím zpracovávat v krátkých termínech po obdržení závazné objednávky
 • Výstupy podléhají příslušným autorským právům, chránícím duševní vlastnictví
 • Zpracované elaboráty, nemohou nahrazovat vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Odborné posudky nenahrazují znalecké posudky ve smyslu zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů
 • Dozor nad restaurátorskými a renovačními pracemi