Studium

2020 – 2022
Vzdělávací program NPÚ
Rekvalifikační program pro pracovní činnost Památkář
06/2019
Bundesdenkmalamt Training Centre for Architectual Conservation Kartouse Mauerbach, zahraniční stáž zaměřená na zachování architektonického dědictví.
09/2018
Vysoká škola ekonomická v Praze, institut oceňování majetku, znalecké minimum – obecná problematika soudního znalectví
2010 – 2013
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, fakulta filozofická obor stavební historie – ukončeno Mgr.
2007 – 2010
Univerzita Pardubice, fakulta filozofická obor kulturní dějiny – ukončeno Bc.
2003 – 2007
Střední odborná škola uměleckořemeslná Podkovářská, obor starožitník – ukončeno maturitní zkouškou
1994 – 2003
Základní škola Chlumec nad Cidlinou